Tusen takk for din henvendelse

Beskjeden din er sendt, vi skal gjøre vårt beste for å svare deg raskt.

Kontakt

Din forespørsel blir videresendt til

Forespørsel

Felt merket med * må fylles inn

Kundehistorier

Marine Harvest Norway AS avdeling Ryfisk

24 August 2018

Marine Harvest Ryfisk ønsket å effektivisere og øke kapasiteten med eksisterende bemanning. Marel ble valgt som samarbeidspartner på grader og pakkelinje. Løsningen styres av Innova, Marel sin egen programvareløsning for næringsmiddelindustrien.

Judita Grakauskaite (Skiftleder), Jamaa Nouissi (Skiftleder) og Odd Fossa (Produksjonsleder)Judita Grakauskaite (Skiftleder), Jamaa Nouissi (Skiftleder) og Odd Fossa (Produksjonsleder).


Ønske om kapasitetsøkning i eksisterende produksjonslokale

Per Magne Gabrielsen er fabrikksjef og startet i selskapet like etter at den første graderen var på plass i anlegget. Odd Fosså, produksjonsleder industri, har 27 års erfaring fra Ryfisk anlegget. Han har vært med på overgangen fra manuell håndtering til de fikk inn Marel sin første graderløsning.

Prosjektet er basert på at kapasiteten skal økes med 40% innenfor de eksisterende produksjonsarealer.

Ryfisk konkurranseutstatte anbudet på dette og flere leverandører var med i anbudsrunden. Ledelsen i Ryfisk tok seg god tid og brukte mye energi når de skulle ta den endelige beslutningen om leverandører til prosjektet.


Marel leverer kvalitetsuttsyr

«Det gledet oss at Marel trakk det lengste strået for denne prosjekteringen både når det gjelder det tekniske, løsningsmessige og økonomiske» sier Per Magne Garbrielsen. «Det var naturlig for oss å bruke Marel som leverandør igjen», tilføyer han og Odd Fosså sier seg enig. «Vi har vært samarbeidspartnere siden 1999. Da kjøpte vi vår første Marel Grader og den kjørt i over 2 tiår nå og det på daglig 2 skifts-turnus. Det er slikt kvalitetsutstyr enhver produsent ønsker seg, det skal rett og slett bare fungere og sørge for at vi når våre produksjonsmål.»

Ryfisk


Fordelaktig med Marel som samarbeidspartner

«Når valget til slutt falt på Marel er det en del åpenbare fordeler med det» sier Gabrielsen og Fosså i kor. Det årelange samarbeidet mellom Ryfisk og Marel gjorde at det var en stor fordel å fortsette med Marel som leverandør. Innfasing av nye leverandører kan skape utfordringer og det krever alltid mye tid for ting kommer helt på plass. «Det forenklet rett og slett hverdagen vår når vi kunne fortsette med Marel som leverandør» sier fabrikksjefen.
 

Ny prosjektleder

Selve utstyrskontrakten ble signert i februar 2017. Da den ble signert var det en annen prosjektleder som var dedikert til dette prosjektet. Ny prosjektleder, Sigrun Hallgrimsdottir, kom for øvrig inn i bildet da den forrige fikk nye utfordringer utenfor Marel. «Vi var skeptiske når vi fikk høre om dette prosjektleder byttet» sier Odd og Per Magne, «men Sigrun gjorde en meget god jobb og jeg tror ingen kunne gjort en bedre jobb enn det hun gjorde».
 

Meget god kommunikasjon

«Fra prosjekteringsprosessen og helt frem til at alt var installert og igangsatt har kommunikasjon mellom Ryfisk og Marel på alle måter innfridd i forhold til våre forventninger», sier fabrikksjefen. Alt har gått smertefritt, det har rett og slett gått på skinner når det gjelder kommunikasjonen og gjennomføring fra start til slutt. «Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet» sier Fosså og Gabrielsen.


Installasjon uten avvik

Det gode prosjektarbeidet som var gjort i forkant av selve installasjonen sørget for at alt av utstyr og teknikere var på rett sted til rett tid. I tillegg så opplevde vi en installsjon uten avvik. «Dette er vi veldig imponerte over» sier fabrikksjefen og produksjonslederen. Marel implementerte og installerte uten avvik eller som krevde tilpasninger. Marel var på plass under hele prosessen.

Ryfisk


Marel løste innkjøringsutfordringene raskt

Når Ryfisk startet opp selve produksjonen fikk de folk fra Marel raskt på plass. De hjalp oss videre med ting som hadde dukket opp etter oppstart. «Vi er realister» sier Odd Fosså og fortsetter, «vi forventet at det ville dukke opp noe, sånn er det alltid når man kjører i gang nye systemer og maskiner. «Det vi for øvrig var veldig opptatt av» fortsatter han, «var hvor fort klarer vi å komme opp i designkapasiteten»!

Når vi snakker med Per Magne og Odd er de allerede på 85% av designkapasiteten. «Det er over alle forventninger» sier fabrikksjefen og produksjonssjefen nok engang i kor. Enkelte dager er de opp mot full kapasitetsutnyttelse. «Vi hadde forventet at det skulle ta vesentlig lenger tid å komme opp å kjøre på denne kapasiteten og vi trodde det skulle gå mye lenger tid før de skulle se disse resultatene.

De har bak seg 15 produksjondager og de mener selv at de har kommet langt på disse dagene basert på forventinger og tidligere erfaringer. «Ting tar tid. Summen av alt det komplekse skal fungere godt sammen. Totaliteten har vært veldig bra» fortsetter fabrikksjefen. «Våre ansatte som styrer graderen er godt fornøyd. Bare godord. De var litt skeptiske, men nå er de meget fornøyde. De utfordringene som har vært har blitt løst til vår tilfredshet og Marel har satt nødvendige ressurser på oppgavene og stilt på anlegget vårt ved behov».
 

Hygienisk design

Dagens samfunn og lovverk krever i dag at matprodusenter har mye fokus på matsikkerhet. «Vi er veldig fornøyde med det tryggethetsperspektivet vi får med Marel sitt hygieniske design», sier Fosså og Gabrielsen. «Dette har forenklet rengjøringsjobben av garderen. Designet gjør at rengjørinen har blitt mye enklere! Dette har resultert i at vi nå er helt trygge på at maskinen er helt ren og i tillegg sparer vi også mye tid».
 

Konkurranseutsatte også styringssystemet

«Vi konkurranseutstatte også programvaren som skulle styre det hele», sier Gabrielsen. Vi var opptatt av pris – kvalitet – brukervennlig grensesnitt på programvaren. Innova er brukervennlig og enkelt å bruke.

Ryfisk har benyttet Marels Innova programvareløsning for næringsmiddelindustrien i mange år. «Det var ingen store nye endringer i programvaren, kun små endringer fra det vi allerede benyttet» sier Fosså. «De ansatte i i produksjonen var alle godt kjent med Innova og dette var også av avgjørende betydning når valget falt på Marel som leverandør».

Ryfisk


Trygt og komfortabelt

«Det er veldig komfortabelt at det er de samme kontaktpersonene og samarbeidspartene vi forholder oss til etter 20-25 år», sier Per Magne. «Roy Arne Sørvik og Åsmund Haga har vært med oss hele veien og de er fortsatt i Marel. Denne kontinuiteten og stabiliteten bygger tillit». «Vi vet at vi alltid kan ringe når det er noe vi ønsker å diskutere eller trenger informasjon om» sier Fosså og Gabrielsen. Vi har ikke hatt store stopp (over mange timer) som har medført tap av råvarer gjennom de snart 20 årene graderen har vært i drift’’

Summen av leveransen og den servicen de har hatt har vært helt fenomenal» sier Fosså. Ingen store brakedowns eller nedetid som har medført lange stopp. Maks nedetid har vært 4-5 timer. «Det har aldri vært kristisk i forhold til produksjonsdriften på den gamle graderen» legger Gabrielsen til. «Det er rett og slett imponerende! Vi vet at graderne fra Marel gjør jobben og gleder oss til resultatene vi skal få når den nye graderen er ferdig innkjørt».
 

Marel er innovative

Ryfisk har vært Pilotbedrift for ITM og filetmaskinen. Det Per Magne er aller mest fornøyd med av nye løsninger fra Marel er Filetmaskinen MS 2730 i forhold til funksjonaliteten og den lille plassen maskinen trenger. «Vi er rett og slett meget begeistret for størrelsen på maskinen. Ryfisk klarte å opprettholde den samme filetproduksjon som før opprustingen takket være den kompakte filetlinjeløsningen. I tillegg synes jeg Marel har vært innovative med nye pakkeprogram. Utstyr og løsninger fra Marel fungerer og dekker våre behov!» avslutter fabrikksjefen.